REZERVĀCIJA (+371) 24 662 655 vai info@plostunoma.lv

Ūdens tūristu saieta “Lielais plosts 2022” nolikums

1.      Saieta “Lielais plosts 2022” apraksts

1.1.       Ūdens tūristu saiets “Lielais plosts 2022” (turpmāk pasākums) ir aktīvās atpūtas, ūdens tūrisma entuziastu un atbalstītāju pasākums, kas notiks 2022. gada 21.maijā (maršruts: Indrica – Lielbornes muiža).  Maršruta garums ir aptuveni 35 km.

1.2.       Pasākumu organizē Krāslavas novada pašvaldības tūrisma informācijas centrs (turpmāk Krāslavas novada TIC), Augšdaugavas novada pašvaldības iestāde “TAKA”, sadarbībā ar sporta klubu BEIBUKS, brīvdienu māju “Skerškāni” un Lielbornes muižu.

1.3.       Pasākums nav sacensības, tā mērķis ir popularizēt ūdens tūrismu Latgalē un sekmēt Latvijas iedzīvotāju pievēršanos veselīgam un aktīvam dzīvesveidam, kā arī saliedēt iedzīvotājus un pavadīt brīvo laiku pozitīvā gaisotnē.

1.4.       Kontaktinformācija: +371 29493121 (Ilmārs), This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +371 26395176 (Tatjana), This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +371 26426707 (Rolands), This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

2.      Saieta dalībnieki

2.1.       Par pasākuma dalībnieku var kļūt ikviens iedzīvotājs vecumā virs 18 gadiem, kurš apzinās savas spējas veikt distanci, prot peldēt, piekrīt šī Nolikuma noteikumiem un ir nokārtojis pieteikuma formalitātes.

2.2.       Dalībnieki no 13 līdz 18 gadu vecumam drīkst piedalīties ar vecāku atļauju, ko viens no vecākiem paraksta, reģistrējot dalībnieku pasākumam, vai klātesot atbildīgajai pilngadīgajai personai, kura jānorāda pieteikumā.

2.3.       Bērni līdz 12 gadiem drīkst startēt tikai kopā ar pieaugušo.

2.4.       Saieta dalībnieki tiek aicināti būt radošiem un izdomas bagātiem, rotājot laivas un veidojot tērpus savu kolektīvu pārstāvjiem.

 

3.      Pasākuma norises kārtība

3.1.Nakšņošana un ēdināšanas iespējas dalībniekiem, kuri ieradīsies 2022. gada 20. maijā

3.1.1.      Dalībniekiem, kuri ieradīsies uz pasākumu 20.maijā, pastāv iespēja nakšņot “Lielbornes muižas” (Lielborne, Salienas pagasts, Augšdaugavas novads) telšu pilsētiņā vai viesnīcā, iepriekš rezervējot naktsmītni pa tālr. +371 29284480 (Nora).

3.1.2.      Dalībniekiem, iepriekš pasūtot, ir iespēja “Lielbornes muižā” baudīt vakariņas 20. maija vakarā un brokastis 21.maija rītā.

3.1.3.      Izmaksas par nakšņošanas pakalpojumiem un ēdināšanu “Lielbornes muižā” sedz paši dalībnieki.

3.1.4.      Cenas par naktsmītnēm un ēdināšanu “Lielbornes muižā” ir norādītas pasākuma detalizētajā programmā.

3.2. Dalībnieku reģistrēšanās un pasākuma oficiāla atklāšana

3.2.1.      Dalībnieku reģistrēšanās pasākumam notiek 2022. gada 21.maijā no 8.45 līdz 9.30 pie Indricas Romas katoļu baznīcas. Katrs dalībnieks apstiprina savu ierašanos reģistrācijas sarakstā un ar parakstu apliecina, ka pilnībā piekrīt pasākuma organizēšanas noteikumiem.

3.2.2.      Pasākuma atklāšana ir paredzēta plkst. 9.30 pie Indricas Romas katoļu baznīcas. Atklāšanas laikā pasākuma dalībnieki tiks iepazīstināti ar instrukcijām un drošības noteikumiem, kas jāievēro laivu brauciena laikā pa Daugavu.

 

3.3.Pasākuma programma

·      8.45 – 9.30 Reģistrēšanās

·      10.00 – Starts netālu no Indricas Romas katoļu baznīcas.

·      Pēc aptuveni 14 km – pieturvieta “Akmeņainā pludmale”. Atpūta, nelielas uzkodas.

·      Pēc aptuveni 2 km - draudzīga un saliedēta iepeldēšana Krāslavā.

·      Pēc aptuveni 5 km – pieturvieta brīvdienu mājas “Skerškāni” aprīkotajā atpūtas laukumā. Latgales kulinārā mantojuma zupa. Izkustēšanās ar zorb bumbām.

·      Pēc aptuveni 14 km – Finišs “Lielbornes muižas” Daugavas krastā.

 

3.4. Pasākuma noslēgums

3.4.1        Apbalvošana. Katrs dalībnieks saņems piemiņas suvenīru.

3.4.2   Atsevišķi tiks apbalvotas organizētas grupas/kolektīvi (virs 10 cilvēkiem) sekojošās nominācijās:

3.4.2.1. Vissaliedētākais kolektīvs;

3.4.2.4. Izdomas bagātākais kolektīvs, veidojot tērpus un rotājot savas laivas pēc vienota stila;

3.4.2.5. Vislielākais kolektīvs.

3.4.3. Pasākuma organizatori patur tiesības pasākuma gaitā piedāvāt un apbalvot kolektīvus papildus nominācijās, kā arī kādā no nominācijām neapbalvot nevienu.

3.4.4. Kopīga fotografēšanās. Darbosies foto stūrītis Lielbornes muižas teritorijā.

3.4.5. Latgales kulinārā mantojuma uzkodas.

3.4.6. Laivotāju zaļumballe ar muzikālo apvienību “TERMOSS”.

 

4.      Pieteikšanās kārtība un dalības maksa

4.1.       Lai pieteiktos pasākumā, ir jāaizpilda elektroniskā pieteikuma anketa, kas atrodama mājaslapā www.laivunoma.lv, sadaļā “Kā pieteikties” vai jāaizpilda tā papīra formātā Krāslavas novada TIC (Pils iela 2, Krāslava) līdz 2021. gada 16. maijam.

4.2.         Dalības maksa pasākumā ir 15,00 EUR no personas. Bērniem līdz 12 gadiem dalība ir par brīvu.

4.3.         Dalības maksā iekļauts: glābēja un mediķa pakalpojumi, transports dalībnieku nogādāšanai uz starta vietu, piemiņas balva, ēdināšana pasākuma norises laikā, pasākuma fotografēšana un filmēšana, fotosesija speciāli iekārtotā foto stūrītī, noslēguma pasākuma organizēšana.

4.4.         Dalības maksa 4.5. punktā norādītajā kontā ir jāveic līdz 16. maijam (ieskaitot). Veicot apmaksu vēlāk, dalības maksa pasākumā ir 20,00 EUR no personas.

4.5.        Rekvizīti dalības maksas pārskaitīšanai: Biedrība “Sporta klubs Beibuks”, reģ. nr. 40008066710, bankas konts - LV68HABA0551014025575, bankas nosaukums - A/S Swedbank.

4.6.         Maksājuma mērķī jānorāda dalībnieku vārdi, par kuriem tiek veikts maksājums.

 

5.      Bezmaksas transports

5.1.         Dalībniekiem, kuri vēlēsies 21. maija rītā savu autotransportu atstāt finiša vietā “Lielbornes muižā”, kā arī dalībniekiem no Krāslavas tiks nodrošināts kopīgs bezmaksas transports nokļūšanai starta vietā Indricā.

5.2.         Autobusa izbraukšanas laiks un maršruts:

·         21.maijā plkst. 8.00 maršrutā: “Lielbornes muiža” – Indrica;

·         21.maijā plkst. 8.30 maršrutā: Krāslava (Dīķu iela) – Indrica;

·         21.maijā plkst. 22.00 maršrutā: “Lielbornes muiža” – Krāslava.

 

6.      Inventārs

6.1.         Laivas dalībnieki nodrošina paši - kanoe, kajaki, smailes, piepūšamās vai citas airu laivas.

6.2.         Organizatoriem ir tiesības neļaut piedalīties braucienā dalībniekiem, kuriem, pēc organizatoru domām, ir konkrētajam pasākumam tehniski vai vizuāli nepiemēroti peldlīdzekļi.

6.3.         Ja ir nepieciešama laivu noma, lūgums vērsties pie organizatoru sadarbības partneriem, kas norādīti mājaslapā www.lielaisplosts.lv sadaļā - KUR IZNOMĀT PELDLĪDZEKĻUS vai zvanot pa tālruni 29493121.

6.4.         Peldvestes ir obligātas visiem dalībniekiem.

6.5.         Dalībnieki pasākumā drīkst piedalīties ar tehniskā kārtībā esošu laivu. Pirms laivu nolaišanas ūdenī, ir jāveic rūpīga tās ārējā apskate, lai pārliecinātos, vai tai nav kādi ārēji bojājumi, piemēram, caurumi. Aizliegts lietot laivu, ja tai tiek konstatēti ārēji bojājumi.

6.6.         Par laivu tehnisko stāvokli atbild paši dalībnieki, organizatori par to atbildību neuzņemas.

 

7.      Drošības noteikumi un atbildība

7.1.         Dalībnieki atbild par pieteikumā sniegto ziņu patiesumu.

7.2.         Dalībnieks pilnībā atbild par savu veselības stāvokli un fizisko sagatavotību.

7.3.         Dalībnieks pirms došanās laivu braucienā un distances laikā nedrīkst lietot alkoholu un citas apreibinošas vielas.

7.4.         Paraksts reģistrācijas sarakstā apliecina dalībnieka piekrišanu šiem noteikumiem, kā arī to, ka pēc sacensībām netiks celtas pretenzijas pret organizatoriem saistībā ar distancē gūtajām traumām, kuru iemesls ir pašu dalībnieku nevērība, pārslodze, apstākļu nenovērtēšana, apstākļu sakritība vai citu dalībnieku vaina.

7.5.         Laivas izmantošanas laikā drīkst veikt tikai tādus manevrus un darbības, kas ir savienojamas ar veselo saprātu un savām spējām. Ja laivas izmantošanas laikā tajā sāk ieplūst ūdens, nekavējoties jāairējas krastā, lai pasargātu sevi un pasažierus.

7.6.         Katram dalībniekam startā un visas distances laikā jābūt ar glābšanas vesti mugurā.

7.7.         Katrs dalībnieks pilnībā atbild par savu rīcību pasākuma laikā, tās izraisītajām sekām un nodarītajiem zaudējumiem savai un citu mantai, kā arī savai un citu veselībai.

7.8.         Pirms došanās uz starta vietu, dalībnieki tiks iepazīstināti ar drošības un kārtības noteikumiem, kas jāievēro, dodoties laivu braucienā.

7.9.         Maršruta laikā dalībniekus uzraudzīs glābējs un mediķis.

7.10.     Atrodoties īpaši aizsargājamajā ainavu apvidū “Augšdaugava”, aizliegts piesārņot dabu.

 

8.      Publicitāte

8.1.         Pasākuma laikā tiks fotografēts un filmēts.

8.2.         Dalībnieki atļauj izmantot pasākuma laikā iegūtos foto, video un citus materiālus pasākuma atspoguļošanai masu medijos, tūrisma nozares prezentācijas materiālos.

 

9.      Citi noteikumi

9.1.         Organizatori patur tiesības, vajadzības gadījumā, veikt izmaiņas nolikumā, pasākuma norisē, laikā, vietā un telpā.